მთავარი პიროვნება ჩემიაზრი გივი ბასილაძე: „საქართველოში მეცხოველეობა ინტენსიურ განვითარებაზე უნდა გადავიდეს“

გივი ბასილაძე: „საქართველოში მეცხოველეობა ინტენსიურ განვითარებაზე უნდა გადავიდეს“

გივი ბასილაძე
გივი ბასილაძე – აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

„საქართველოში მეცხოველეობა ინტენსიურ განვითარებაზე უნდა გადავიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საოჯახო მეურნეობაში კარჩაკეტილები ვიქნებით: მერძევეები დამატებითი ღირებულების პროდუქციის წარმოებაზე კი არა, ოჯახის გამოკვებაზე იფიქრებენ. მაღალი დონის საწარმოებია საჭირო, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი. 2020 წლიდან სავაჭრო დაწესებულებებში სახლში მომზადებული რძის ნაწარმის შეტანა აიკრძალება. ყველა საწარმო აუცილებლად „ბიზნესოპერატორის“ სტატუსით ისარგებლებს, ასევე, HACCP-ის სისტემაც (https://bit.ly/2J4XrHH) დანერგილი იქნება, რომელსაც სურსათის ეროვნული სააგენტო გააკონტროლებს.“

Pepper